Blog

Wniosek faktoringowy – jak prawidłowo go wypełnić?

Data publikacji artykułu:
6 października 2021
wniosek faktoringowy

Prawidłowe wypełnienie wniosku faktoringowego to gwarancja szybkiej informacji zwrotnej od faktora w zakresie finansowania, o które wnioskujemy. Pozwala uniknąć nieporozumień i dwuznaczności jakie potencjalnie mogą się pojawić w przypadku nieprecyzyjnego lub wręcz błędnego uzupełnienia  otrzymanego od faktora formularza. Ważne jest, aby firma faktoringowa od samego początku właściwie i jednoznacznie odczytała  nasze intencje w zakresie  potrzeb i instrumentów finansowych jakich poszukujemy.

Jakie informacje są zazwyczaj wymagane we wniosku faktoringowym?

Wnioski o faktoring w zależności od firmy faktoringowej przybierają różne formy, jedne są mniej, a inne bardziej rozbudowane. Mogą to być formularze do wypełnienia online lub dokumenty pdf do ręcznego uzupełnienia.  Co do zasady formularz wniosku najczęściej zawiera następujące bloki tematyczne:

  • Informacje o wnioskodawcy: dane teleadresowe, wskazanie osoby do kontaktu z faktorem, dane rejestrowe tj. NIP, Regon, KRS/EDG, podstawowe informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Informacje o zobowiązaniach wnioskodawcy (mogą to być informacje dotyczące np. zobowiązań publiczno-prawnych wobec ZUS i US, zobowiązań kredytowo – pożyczkowych, leasingach, etc.)
  • Parametry usługi, której dotyczy wniosek: np. wysokości limitów i terminów, na jakie ma być udzielone finansowanie, rodzaju faktoringu, płatników faktoringowych lub wierzycieli faktoringowych (faktoring odwrotny).
  • Proponowane formy zabezpieczenia transakcji: np. cesja wierzytelności, zabezpieczenie wekslowe, zastawy etc.
  • Upoważnienia/pełnomocnictwa umożliwiające faktorowi uzyskanie informacji o firmie wnioskującego w dostępnych rejestrach np. w BIG.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i ich administrowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami tzw. RODO.
  • Wykaz wymaganych dokumentów/załączników do wniosku: np. dokumentów finansowych, zaświadczeń ZUS/US, dokumentów dotyczących transakcji która ma być przedmiotem finansowania, etc.

Złóż bezpłatny wniosek o faktoring >>

Jak wypełnić wniosek faktoringowy?

Aby firma faktoringowa zaakceptowała wniosek, który jej przedkładamy musimy właściwie i precyzyjnie zdefiniować swoje oczekiwania finansowe i produktowe.  Najlepiej jest również załączyć wszystkie dokumenty, w których posiadaniu już jesteśmy, a których faktor wymaga jako załączników do wniosku.  Jeżeli o część dokumentów musimy wystąpić np. do urzędów lub biur księgowych powinniśmy określić termin, w którym jesteśmy w stanie je pozyskać.

Załączniki do wniosku faktoringowego

Wypełniając wniosek powinniśmy pamiętać, aby dokumenty finansowe załączane do wniosku były autentyczne tzn. o treści zgodnej z dokumentami złożonymi np. w KRS,  po wszelkich korektach, zmianach księgowych itd. Obecnie większość dokumentów i informacji o firmie  jest ogólnie dostępna. Można się z nimi zapoznać w urzędowych rejestrach lub  je zwyczajnie znaleźć  w zasobach internetu. Dlatego powinniśmy rzetelnie i zgodnie z najlepszą swoją wiedzą udzielić odpowiedzi na stawiane we wniosku faktoringowym. Obecnie standardowymi dokumentami wiele firm faktoringowych sprawdza również wielkość pomocy publicznej uzyskanej w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19.

Limit finansowania

Przy określaniu limitu finansowania powinniśmy posługiwać się wskaźnikiem rzeczywistych i realnych potrzeb. Nie  należy określać limitu w sposób przybliżony i zaokrąglony w górę.  Precyzja w tym zakresie jest bardzo pożądana. Po pierwsze dlatego, że najczęściej prowizja przygotowawcza jest pobierana od wysokości udzielonego limitu finansowania. Nie warto więc płacić za kwotę limitu, którego nie będziemy w stanie wykorzystać. Po drugie,  firma faktoringowa na początku współpracy zazwyczaj jest w stanie przyznać nam niższy limit, a po pewnym czasie go podwyższyć. Dzieje się tak, ponieważ z biegiem czasu budujemy historię współpracy z płatnikami/wierzycielami i w przypadku braku  negatywnych zdarzeń płatniczych zwiększenie limitu nie jest dla firmy faktoringowej tak ryzykowne.

Pamiętajmy również o tym, że zawsze i na każdym etapie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych dotyczących pytań we wniosku możemy poprosić o pomoc doradcę klienta w firmie faktoringowej. Udzieli on stosownych wyjaśnień i pomoże wypełnić wniosek.

 

Jacek Gruchot
Doradca Klienta
tel. 509 328 843
jacek.gruchot@indos.pl

 

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?