Blog

Gwarancja BGK spłaty limitu faktoringowego w praktyce

Data publikacji artykułu:
10 czerwca 2021
gwarancja bgk

Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował dla firm dotkniętych przez gospodarcze skutki pandemii COVID-19 pakiet pomocowy, w którego skład wchodzi między innymi gwarancja spłaty limitu faktoringowego. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, czy skorzystanie z tej gwarancji jest skomplikowane oraz jakie daje korzyści.

Jakie korzyści daje gwarancja BGK spłaty limitu faktoringowego?

Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez udzielenie gwarancji poręcza wobec firmy faktoringowej za zobowiązania przedsiębiorcy otrzymującego finansowanie. Dzięki temu warunki umowy faktoringowej mogą być korzystniejsze od standardowych. Przede wszystkim przedsiębiorca ma łatwiejszy dostęp do kapitału. Często wystarczającym zabezpieczeniem transakcji jest weksel. Przedsiębiorca posiadający gwarancję BGK może również liczyć na uzyskanie wyższego limitu finansowania oraz niższą prowizję faktoringową.

Więcej o programach pomocowych BGK >>

Procedura przyznania gwarancji – czy to dużo zachodu?

Wielu przedsiębiorców obawia się, że procedura uzyskania gwarancji BGK jest czasochłonna, skomplikowana i wymaga dostarczenia stosu dokumentów. W rzeczywistości decyzja dotycząca udzielenie gwarancji nie wydłuża procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie limitu faktoringowego i nie wymaga od przedsiębiorcy przygotowania dodatkowych dokumentów. Większość wniosków rozpatrujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku bardziej skomplikowanych zdarzeń gospodarczych  załatwienie formalności trwa kilka dni roboczych.

Ile kosztuje gwarancja BGK?

Dla MŚP

  • na okres limitu faktoringowego do 1 roku– 0,25 % kwoty gwarantowanej
  • na okres limitu faktoringowego powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55% kwoty gwarantowanej

Dla dużych przedsiębiorstw

  • na okres limitu faktoringowego do 1 roku – 0,50% kwoty gwarantowanej
  • na okres limitu faktoringowego powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15% kwoty gwarantowanej

Jak to załatwić?

Uzyskanie gwarancji BGK nie wymaga osobnego załatwiania formalności w firmie faktoringowej i w BGK. Wniosek o udzielenie gwarancji oraz pozostałe standardowe dokumenty wymagane dla usługi faktoringu należy przedstawić w firmie faktoringowej. Do naszych standardów obsługi klienta należy pomoc przy przygotowaniu wszystkich dokumentów. Jeśli klient korzysta z faktoringu jawnego pomagamy również w załatwieniu zgody na cesję u płatnika faktoringowego. 

Jakie warunki trzeba spełnić?

Gwarancją mogą zostać objęte wierzytelności powstałe po 1 marca 2020 r., w terminie wymagalności nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury, niewymagalne, nieprzeterminowane, bezsporne, nie obciążone prawami osób trzecich oraz udokumentowane zgodnie z postanowieniami umowy faktoringowej.

W wielu przypadkach już w trakcie pierwszej rozmowy jesteśmy wstanie wstępnie ocenić, czy dany wniosek spełnia warunki, aby skorzystać z finansowania w formie faktoringu z gwarancją BGK.

Jakub Wernicke
Doradca Klienta
tel: kom. 512 628 835
e-mail: jakub.wernicke@indos.pl

Złóż bezpłatny wniosek o faktoring >>

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?