Blog

Masz dość czekania na przelewy od kontrahentów? Skorzystaj z faktoringu!

Data publikacji artykułu:
18 marca 2019
faktoring

Chyba każdy przedsiębiorca znalazł się w sytuacji, gdy pilnie potrzebuje gotówki na uregulowanie pilnych zobowiązań lub realizację nowego zlecenia. Jeśli jednocześnie firma taka posiada niewymagalną fakturę, prostym sposobem na szybkie uzyskanie finansowania jest faktoring.

Kto może skorzystać?

Faktoring jest usługą dedykowaną dla firm udzielających kredytu kupieckiego, czyli oferujących odroczone terminy zapłaty za sprzedawane produkty lub świadczone usługi. Pozwala odblokować środki zamrożone w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki do firmy.

INDOS SA do faktoringu przyjmuje zarówno pojedyncze faktury, jak i pakiety faktur wystawianych na wielu płatników. Klient ma swobodę w decydowaniu, które faktury i kiedy odda do finansowania. Jesteśmy również elastyczni w zakresie nominału faktur. Minimalna wartość faktur, które finansujemy to 50 000 zł, a maksymalna to 3 000 000 zł.

Częstą obawą przedsiębiorców jest to, że nie spełnią wymogów formalnych stawianych przez naszą firmę. Na przykład firmy nowopowstałe obawiają się, że brak historii działalności wyklucza ich jako klientów firmy faktoringowej. Takie same wątpliwości mają podmioty gospodarcze z zadłużeniem w ZUS i US. Te obiekcje są niepotrzebne, ponieważ dla nas czynnikiem decydującym o udzieleniu faktoringu jest wiarygodność finansowa płatnika faktoringowego, a nie kondycja naszego Klienta.

Jak to działa?

Mechanizm działania faktoringu jest prosty. Przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do nas. INDOS przekazuje mu do 90% wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi dokonuje zapłaty do nas zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach).

Dopasowany do Ciebie

Jedną z najważniejszy zalet naszego faktoringu jest dopasowanie jego parametrów do potrzeb Klienta. Do negocjacji są nie tylko wysokość prowizji i opłaty przygotowawczej, składające się na koszty. Do potrzeb Klienta dopasowujemy limit finansowania, limity przyznane na poszczególnych płatników, wysokość wypłacanej zaliczki faktoringowej, liczbę dni karencji, liczbę dni regresu, rodzaje zabezpieczeń.

Długofalowe korzyści

Faktoring to nie tylko doraźne uzyskanie gotówki. Korzystanie z tej usługi wielu naszym Klientom pomogło odzyskać płynność finansową w długim okresie.

Case study:

Przykładem może być nasz wieloletni Klient – firma MICRO – TRANS. Przed udzieleniem faktoringu bezpłatnie sprawdzamy wiarygodność płatniczą jej potencjalnych kontrahentów, więc MICRO – TRANS podejmuje współpracę tylko z tymi, co do których jest pewność, że spłacą swoje zobowiązania. Już sama tego typu weryfikacja ograniczyła problem z niezapłaconymi fakturami do minimum. Wcześniej dla MICRO – TRANSu nieuregulowane płatności stanowiły poważne obciążenie finansowe i wielokrotnie firma ta korzystała z naszej usługi windykacji wierzytelności. Drugi czynnik wpływający na kondycję finansową tego Klienta to bezpłatny monitoring płatności. Dopilnowujemy, aby płatnicy faktoringowi terminowo regulowali należności. Gwarantuje to bezproblemowy przebieg transakcji finansowania i chroni Klienta przed powstaniem dodatkowych kosztów, związanych z opóźnieniami płatników w spłacie zobowiązań.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami na www.faktoring.indos.pl

Foto on Unsplash

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?